Artykuły przyjęte do druku zostaną opublikowane w SAE Technical Papers

(40 pkt na liście MNiSW)


www.sae.org

 

 


 Kliknij w poniższą grafikę po więcej szczegółów